Uncategorized

የፋይናንስ ቢሮ የ2015 በጀት ዓመት አፈፃፀምንና የ2016 ዕቅድ ገመገመ፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ቢሮ  የ2015 በጀት ዓመት አፈፃፀም ሪፖርትና የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ ከተቋሙ አመራርና ሰራተኞች ጋር ገመገመ፡፡  የተቋሙ አፈፃፀም ሪፖርት በዕቅድና በጀት ዝግጅት ግምገማ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር  አቶ ሽመልስ ደምሴ በበጀት ዓመቱ ታቅደው የተከናወኑ ቁልፍና አበይት ተግባራት ግቦችና አፈፃፀም የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ  ቀርቧል፡፡ በቀረበው ዕቅድና አፈፃፀም ሪፖርት ላይ ከበጀት አስተዳደር፣ ከገቢ፣ ከመንግስት ፕሮጀክቶች፣ …

የፋይናንስ ቢሮ የ2015 በጀት ዓመት አፈፃፀምንና የ2016 ዕቅድ ገመገመ፡፡ Read More »

Scroll to Top